Bing
top of page

Xidmətlər

О SMS
Прогрессивные возможности обработки информации и помощь “личного медицинского детектива”

Эксклюзивный сервис Manor Medical SMS (Smart Medical Search) предоставляет жизненно важную информацию для принятия терапевтических решений в соответствии с состоянием здоровья пациента и уникальными особенностями его медицинского случая.

Наш отдел SMS занимается поиском и анализом актуальной медицинской информации по всему миру, подходящей для конкретного медицинского случая. Эти услуги предназначены для пациентов, которые ищут наиболее подходящее лечение после постановки диагноза. В течение всего процесса пациента сопровождает личный медицинский детектив, который анализирует поступающую информацию и рассматривает различные варианты лечения, что позволяет лечащему медперсоналу (ведущему врачу) принимать оптимальные решения.

Mən Manor Medical SMS-dən nə əldə edəcəm?

• Daimi şəxsi tibbi dedektivin müşayiəti.
• Ətraflı və fərdi bütün mümkün müalicə variantları barədə hesabat.
• Rəy - müalicə edən həkiminiz üçün bütün məlumatların hesabatı.
• Dünyadakı tibb mərkəzlərində kliniki sınaqların rəhbərləri tərəfindən məlumatların yoxlanılması.
• Dərhal axtarışa başlanılması və nəticələrin qısa zamanda çatdırılmasına. 

Prosesin sonunda bütün müalicə variantları barədə ətraflı fərdi hesabat alacaqsınız

Hesabat 4 hissədən ibarətdir:

1. Giriş və əsas məlumatlar:

Tədqiqat metodologiyası, xəstəliyin tarixi və tədqiqat üçün suallar (axtarış).

2. Tədqiqatın (axtarışın) nəticələrinin icmalı:

Hesabatda sadalanan tədqiqat (axtarış) suallarına uyğun olaraq hər müalicə variantı üçün əsas nəticələrin dəqiq və sadə formada anladılması daxil olmaqla, tədqiqatın (axtarışın) nəticələrinin rus dilində xülasəsi, izahı.

3. Ətraflı nəticələr:

Nəticələr haqqında ətraflı məlumat, o cümlədən tədqiqatın qısa bir icmalı, həmçinin müalicə variantlarının və onların mənalarının geniş bir baxışı.

4. Məlumatların mənbələri və həkimə məktub:

Tədqiqat (axtarış) ilə əlaqəli məlumat mənbələrinin nəzərdən keçirilməsi; təqdim edilən hesabatda müalicə variantları haqqında məlumat olan məktubun birgə qərarlar almaq üçün həkimə verilməsi.

bottom of page